Δευτέρα, 17 Απριλίου 2017

Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο και το Τουριστικό Μοντέλο ΑνάπτυξηςΜε βάση τα οριστικά  στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας (Τ.Ε.) το ταξιδιωτικό πλεόνασμα για το 2016 διαμορφώνεται στα 11,2 δις €. Οι εισπράξεις ήταν 13,2 δις € και οι πληρωμές 2,0 δις €. Οι εισπράξεις ήταν μειωμένες σε σχέση με το 2015 - 6,5%. Που αντιστοιχεί σε μικρότερη κατά κεφαλή τουριστική δαπάνη 2016:€471 σε σχέση με 2015: €541. Αυτό οφείλει να μας ανησυχήσει! Οι επισκέπτες την ίδια περίοδο αυξήθηκαν 7,6% φτάνοντας το 2016 τα 28 εκ. ταξιδιώτες σε σχέση με 2015 που ήταν 26 εκ.. Παρατηρώντας  το διάγραμμα 1 διαπιστώνουμε ότι η μείωση των εσόδων δεν είναι συγκυριακή αφού τα τουριστικά έσοδα του 2016 είναι μικρότερα σε απόλυτους αριθμούς και από εκείνα του 2014 αντίστοιχα.  
Όσο αναφορά την Κρουαζιέρα και το ειδικό της βάρος στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο από τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας 2016
Το 2016 καταγράφηκαν 4.093 αφίξεις κρουαζιερόπλοιων (2015: 4.375 αφίξεις), με 5.053 χιλ. επισκέψεις επιβατών έναντι 5.118 χιλ. επισκέψεων επιβατών το 2015.
Tο 2016, οι συνολικές εισπράξεις από επιβάτες κρουαζιέρας αυξήθηκαν κατά 1,0% σε σύγκριση με το 2015 και ανήλθαν στα 509 εκατ. ευρώ, εκ
Από την κατανομή των συνολικών εισπράξεων και επισκεπτών στα λιμάνια των Χανίων αντιστοιχεί το 1,8% των εισπράξεων και το 3.0% των επισκεπτών για το 2016 .
Διάγραμμα 1
Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδας

Θυμίζω  τις προβλέψεις (2017) του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ταξιδιών και Τουρισμού (WTTC) προβλέπεται έκρηξη για τα επόμενα δέκα χρόνια στο Ελληνικό Τουρισμό. Έγκαιρα οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε τα διαρθρωτικά και ποιοτικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το Τουριστικό μας προϊόν. Την ανάγκη ανάπτυξης του ποιοτικού Τουρισμού και των εναλλακτικών μορφών πέρα από το ήλιος – θάλασσα – παραλίες. Αποτέλεσε το σύνθημα της Τουριστικής Ανάπτυξης της δεκαετίας του 60. Η χώρα μας διαθέτει όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα για ανάπτυξη των βιωματικών, πολιτιστικών και περιβαλλοντολογικών μορφών τουρισμού.  Η μείωση των εσόδων του Ελληνικού Τουρισμού πρέπει να μας κρούσει τον κώδωνα κινδύνου. Αυτό προϋποθέτει την κινητοποίηση και στενή συνεργασία όλων των εμπλεκομένων στο Τουρισμό άλλα και του τρόπου οργάνωσης του. Θα πρέπει να ξεφύγει από τον αυτοσχεδιασμό και να προχωρήσει στη αναπτύξει ολοκληρωμένων σχεδίων με την δημιουργία θεσμών τεκμηρίωσης και επιστημονικής ανάλυσης, την συνεργασία των Φορέων του Τουρισμού – Επιστημονικών Ιδρυμάτων, Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Δημιουργία Περιφερειακών Ινστιτούτων Τουριστικής Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης, Παρατηρητηρίων Τουρισμού, κλπ . Ειδικό ρόλο πρέπει να αναλάβουν οι Δήμοι σε αυτή την κατεύθυνση. Όμως θα πρέπει να αναδιαρθρώσουν ριζικά τις οργανωτικές τους δομές και υπηρεσίες και να διαμορφώσουν Τουριστικές Στρατηγικής μεσομακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες τουριστικές πολιτικές.
Η χωροταξία καταλαμβάνει στρατηγικό ρόλο στη τουριστική ανάπτυξη, σε σχέση και με τα προβλήματα του τρόπου ανάπτυξης του τουρισμού στις δεκαετίες 60 και 70 στη Κρήτη, με την συγκέντρωση του γύρω από τα μεγάλα αστικά κέντρα και κατά κύριο λόγο στο βόρειο τμήμα του νησιού. Αφήνοντας ανεκμετάλλευτη την ενδοχώρα. Μια προβολή της αύξησης των επισκεπτών τα επόμενα χρόνια στο νησί μας προϊδεάζει, τι τεράστια προβλήματα μπορεί να προκύψουν από την μεγάλη ανθρωπογενή πίεση που θα ασκηθεί στο χώρο και στο χρόνο, αν υπολογίσουμε τη χωρική στενότητα των τουριστικών περιοχών: πόλεις και τουριστικοί πόλοι όπως και το χρονικό περιορισμό  της τουριστικής περιόδου: Ιούλιος – Αύγουστος. Αποτέλεσμα του μαζικού τουρισμού και του Τουριστικού μας Μοντέλου. Αυτό που άμεσα θα πρέπει να σχεδιαστεί και να αναπτυχθεί είναι η χωρική ενοποίηση των αστικών και αγροτικών περιοχών με την δημιουργία δικτύων και την διάχυση της τουριστικής ανάπτυξης προς την ενδοχώρα. Αυτό προϋποθέτει μικρά έργα υποδομής αλλά και επενδύσεις από ιδιώτες στις αγροτικές περιοχές και στις περιοχές φυσικού κάλους. Αναδεικνύοντας το ιδιαίτερο κρητικό τοπίο, τους φυσικούς και ανθρωπογενείς πόρους συνδέοντας οργανικά και επαναξιολογώντας τοπικά παραδοσιακά προϊόντα, ήθη, έθιμα και παραγωγές. Προωθώντας προϊόντα και υπηρεσίες μεγάλης προστιθεμένης αξίας που στηρίζονται στη γνώση και στη καινοτομία και προωθούν την εξωστρεφή επιχειρηματικότητα και τους εξαγωγικούς τομείς της τοπικής οικονομίας όπως είναι ο αγροτο-διατροφικός και τουριστικός.   
Συμπερασματικά θα πρέπει να επανεκτιμήσουμε και επαναξιολογήσομε πλευρές του Τουριστικού μας Μοντέλου και πως θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε ποιοτικά το τουριστικό μας προϊόν, στοχεύοντας σε νέα target group της τουριστικής αγοράς με υψηλότερα εισοδήματα.

Αρτεμάκης Μιχάλης
Οικονομολόγος

Τρίτη, 11 Απριλίου 2017

Αναγκαιότητα δημιουργίας ενός νέου πολιτικού φορέα.Ο «κύβος ερρίφθη» με το ξέσπασμα της κρίσης. Το παραδοσιακό πολιτικό  σύστημα εισήλθε στο κύκλο της δίνης. Το κόμμα που κυριάρχησε στο μεγαλύτερο διάστημα της μεταπολιτευτικής ζωής της χώρας, αλλά και εξ αιτίας της συγκυρίας ποια ήταν η ηγετική ομάδα που προσπάθησε να διαχειριστεί την αρχή της κρίσης (ΓΑΠ), οδηγήθηκε από την ίδια την ζωή στην υπέρβαση του. Ο λόγος απλός, γιατί χρεώθηκε όλα τα αρνητικά της κρίσης, αλλά και την πολύχρονη παραμονή του στη εξουσία μαζί με τα φαινόμενα διαφθοράς, κακοδιαχείρισης, αναποτελεσματικότητας και του υπέρμετρου δανεισμού της. Παράλληλα είχε να αντιμετωπίσει το ανερχόμενο  ρεύμα του λαϊκισμού που ενδυνάμωσε και μέσα στο ίδιο το Πασοκ, με αποτέλεσμα την μαζική μετατόπιση ψηφοφόρων του και στελεχών σε ένα περιθωριακό κόμμα όπως ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ του 3,5 – 5% που το μετέτρεψε σε κόμμα εξουσίας εξ αιτίας της συγκυρίας.  Από την στιγμή που οι κοινωνικές αναφορές του δεν μπορεί να είναι οι ίδιες με εκείνες του 81 «μη προνομιούχοι» υπάρχει η ανάγκη επανίδρυσης ή καλύτερα επαναθεμελίωσης ενός νέου κόμματος που θα προκύψει από την συνάντηση των δυνάμεων  του εκσυγχρονιστικού χώρου κέντρου και αριστεράς με σαφή ιδεολογικό προσανατολισμό στη δημιουργία ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού δημοκρατικού κόμματος που θα αποτελεί το ένα από τους δύο βασικούς πόλους στη διαμόρφωση ενός σταθερού πολιτιστικού συστήματος στη μετα-κρίση εποχής.
……………………………………………………………………………………
Το κυρίαρχο πολιτικό αφήγημα είναι η ολοκλήρωση του εκσυγχρονιστικού εγχειρήματος για την χώρα και η μετατροπή της σε μια σύγχρονη ανοικτή ανταγωνιστική οικονομία και κοινωνία. Αυτό που ονομάζουμε κανονικότητα.

Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2017

Περιφερειακά αεροδρόμια και Fraport | Αερολογίες και πραγματικότηταΣτην τελική φάση βρίσκεται η παραχώρηση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων στη Fraport Greece. Το έργο εκτελείται με βάση τη σύμβαση παραχώρησης που υπογράφηκε στις 14/12/2015 και το «Χρονοδιάγραμμα Πληρωμών» όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 της σύμβασης «Χρηματοδότηση Πληρωμών» και συγκεκριμένα στο 9.1.4. «Χρονοδιάγραμμα Καταβολών Δεσμευτικής Επένδυσης».
Μέχρι σήμερα, η Fraport Greece έχει προχωρήσει στην αύξηση του προβλεπόμενου μετοχικού κεφαλαίου 650 εκ. ευρώ και στη δανειοδότηση από κοινοπραξία δανειστών 1 δισ. ευρώ για την παραχώρηση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων.
Η κοινοπραξία των δανειστών, όπως λέει στην ανακοίνωσή της, «περιλαμβάνει τις: Alpha Bank (284,7 εκατ. ευρώ), Black Sea Trade and Development Bank (62,5 εκατ. ευρώ) European Bank for Reconstruction and Development (186,7 εκατ. ευρώ), European Investment Bank (280,4 εκατ. ευρώ) και International Finance Corporation (154,1 εκατ. ευρώ), μέλος του World Βank Group. H IFC θα παρέχει, επίσης, στη Fraport Greece αποκλειστικά ανταλλαγή επιτοκίων αντιστάθμισης σε ευρώ, έτσι ώστε να βοηθήσει την εταιρεία να αντισταθμίσει πιθανές διακυμάνσεις στα επιτόκια κατά τη διάρκεια του δανείου. Από το συνολικό δάνειο ποσό 280,4 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση των επικείμενων έργων ανάπτυξης στα 14 αεροδρόμια, ενώ 688 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για την πληρωμή του προκαταβολικού τιμήματος παραχώρησης (1,234 δισ. ευρώ) στο ΤΑΙΠΕΔ. Πρόσφατα, η Fraport Greece ανακοίνωσε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αυξάνοντας το συνολικό κεφάλαιό της στα 650 εκατ. ευρώ».
Κανείς δεν αντιλαμβάνεται τι θέλει να πει στην πραγματικότητα η πρόσφατη ανακοίνωση της «Πρωτοβουλίας Πολιτών». Από πότε απαγορεύεται σε μια θυγατρική εταιρεία της Fraport Group να δανείζεται, όταν η «μητρική» εταιρεία αποτελεί μία δυναμική και κερδοφόρα δημόσια επιχείρηση με διεθνή παρουσία στο management των αεροδρομίων; Και για να τελειώνουν οι αερολογίες, που καμία σχέση δεν έχουν με την πραγματικότητα. Η συμφωνία, με βάση τα στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί μέχρι σήμερα (ΤΑΙΠΕΔ), είναι σημαντική και οικονομικά αποδοτική για το ελληνικό Δημόσιο. Το μεγαλύτερο εφάπαξ τίμημα από τις μέχρι σήμερα ιδιωτικοποιήσεις 1,2 δισ. ευρώ και το πάγιο μίσθωμα 22 εκ. ευρώ ετήσιο, αλλά και το μεταβλητό 28,6% στα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων που ουσιαστικά βάζει συμμέτοχο το ελληνικό Δημόσιο στα κέρδη. Η εκτίμηση του ΤΑΙΠΕΔ είναι ότι τα έσοδα του ελληνικού Δημοσίου θα ξεπεράσουν τα 10 δισ. ευρώ συν 4,6 δισ. ευρώ από φόρους και άλλες υπηρεσίες.
Τι προέβλεπε η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΟΣΥΠΑ) αν τα αεροδρόμια παρέμεναν στον δημόσιο έλεγχο και στην ΥΠΑ; Τα ετήσια έσοδα όλων των αεροδρομίων είναι 450 εκ. ευρώ, στην πενταετία 2,2 δισ. ευρώ. Αυτά είναι μεικτά έσοδα που θα πρέπει να καλύψουν και τα λειτουργικά έξοδα των αεροδρομίων, ιδιαίτερα αυτών που ξεπερνούν ετήσια τα 3 εκ. αφίξεις/αναχωρήσεις καθώς οδηγία της Ε.Ε. απαγορεύει, πλέον, κάθε είδους κρατικές χρηματοδοτήσεις. Ας φανταστούμε τι θα συνέβαινε σε αυτή τη περίπτωση, με ένα failed state όπως είναι το ελληνικό και μια δημόσια Υπηρεσία όπως είναι η ΥΠΑ.
Τα φαινόμενα εγκατάλειψης του αεροδρομίου «Δασκαλογιάννης» ήταν εμφανή στους τουριστικούς παράγοντες της περιοχής, τα τελευταία χρόνια της κρίσης. Όμως σήμερα είναι περισσότερο εμφανή μετά και την καταγγελία (17/3/2017) της ΟΣΥΠΑ προς το Υπουργείο Υποδομών και τον υπουργό Χρήστο Σπίρτζη ότι αν θα συνεχίσει η υπο-χρηματοδότηση προς την ΥΠΑ δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στοιχειωδώς στις υποχρεώσεις της για τη λειτουργία των αεροδρομίων πριν μάλιστα την έναρξη της νέας τουριστικής περιόδου.
Με βάση, λοιπόν, τα παραπάνω νούμερα τα καθαρά ποσά που καταλήγουν στα ταμεία του Δημόσιου φαίνεται να είναι περισσότερα στην περίπτωση της ιδιωτικοποίησης των αεροδρομίων. Αν το μοντέλο του διεθνούς αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» είναι καταδικαστέο για την «Πρωτοβουλία Πολιτών», που αποτελεί ένα από τα πιο δυναμικά σύγχρονα και λειτουργικά αεροδρόμια στη Ευρώπη με ετήσιες αυξήσεις σε αφίξεις/αναχωρήσεις που το έχουν κατοχυρώσει στις πρώτες θέσεις μεταξύ των αεροδρομίων στη Ευρώπη, μάλλον μιλούμε για τελείως διαφορετικά πράγματα αναφορικά με την οικονομία και την ανταγωνιστικότητα.
Και ένα τελευταίο. Η Alpha Bank με την τελευταία ανακεφαλαιοποίησή της κατά 2.563 εκ. ευρώ, στις 24.11.2015, με σημαντική υπερκάλυψη της αιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής, είχε ως αποτέλεσμα οι ιδιώτες μέτοχοι να αποτελούν πλέον τη συντριπτική πλειοψηφία της μετοχικής της βάσης. Άρα, δεν είναι πλέον το Δημόσιο και τα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου που επικαλείται η ανακοίνωση της «Πρωτοβουλίας Πολιτών». Που πέραν των άλλων φαίνεται ότι αγνοεί παντελώς πώς λειτουργεί το τραπεζικό σύστημα στη ζώνη του Ευρώ και πώς εξασφαλίζεται η ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών όλη αυτή την περίοδο των capital controls.  
Αρτεμάκης Μιχάλης
Οικονομολόγος

Τρίτη, 21 Μαρτίου 2017

Μια απάντηση στη ομάδα σύνταξης της kriti24Προσωπικά ένοιωσα έκπληξη με την τοποθέτηση της σύνταξης του Kriti24.gr και συγκεκριμένα του σημείου «Το θέμα είναι ότι ο άνθρωπος αυτός κατέχει μια σημαντική δημόσια θέση, αυτή του Ειδικού Συμβούλου του Δημάρχου Χανίων». Ο τόπος μας είναι μικρός και γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Η ομάδα σύνταξης του kriti24 γνωρίζει πολύ καλά ότι εκφράζω προσωπικές πολιτικές απόψεις σαν ενεργός πολίτης, χωρίς να εκπροσωπώ κατά ανάγκη κάποιο φορέα.
Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχω κάποιες ιδιότητες όπως π.χ. του Οικονομολόγου, ή του μελετητή δημόσιων και ιδιωτικών έργων,  που είναι και η κύρια επαγγελματική μου δραστηριότητα. Με βάση μάλιστα ειδική απόφαση της Περιφέρειας Κρήτης διατηρώ αυτή την ιδιότητα μετά την ανάληψη καθηκόντων μεταξύ των Ειδικών Συνεργατών του σημερινού Δημάρχου Χανίων. Επίσης  γνωρίζει ότι  συμμετέχω σε πολιτικές κινήσεις και  αρθρογραφώ, τόσο στο τοπικό τύπο όπως στα Χανιώτικα Νέα, αλλά και σε ηλεκτρονικά μέσα όπως είναι η Μεταρρύθμιση. Επίσης όλα τα άρθρα μου είναι συγκεντρωμένα σε προσωπικό λογαριασμό μου συστηματικά από το 2012 και υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση για το καθένα που μπορεί να ενδιαφέρεται στην «ΟΜΑΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ» και από την οποία αναπαράγονται και στο προσωπικό μου λογαριασμό στο fb γεγονός που συνέβη και στο τελευταίο επίμαχο άρθρο μου.
Επίσης στο παρελθόν έχω δημοσιεύσει ξανά γνώμη στα Χανιώτικα Νέα με τίτλο «Αεροδρόμιο Δασκαλογιάννης είναι πρόβλημα νομικό ή αναπτυξιακό;» στις 22/10/2014. Χωρίς αρνητικό σχολιασμό παρ’ όλο που συνιστούσα στους τοπικούς φορείς περισσότερη νηφαλιότητα σε ένα θέμα στρατηγικής σημασίας για την τοπική ανάπτυξη. Στο εν λόγω έγινε αναφορά σε καλές πρακτικές από άλλες χώρες όπως το αεροδρόμιο Τράπανι της Σικελίας με παρόμοια χαρακτηριστικά με το δικό μας και τα εταιρικά σχήματα που το διαχειριζόταν μετά την ιδιωτικοποίηση του, με συμμετοχή της Περιφέρειας και Επιμελητηρίου με ποσοστά αντίστοιχα 49% και 2% και το 49% σε ιδιώτες, πράγμα που  και η νέα δημοτική αρχή στο Δήμο Χανίων είχε υιοθετήσει σαν πρόταση έστω και καθυστερημένα αφού οι διαδικασίες είχαν προχωρήσει και είχε ολοκληρωθεί η προκήρυξη μέσω ΤΑΙΠΕΔ. Μέχρι τότε θυμίζω υπήρχε σταθερή άρνηση σε οποιαδήποτε μορφή αποκρατικοποίησης.
Να  κλείσω το εισαγωγικό σημείωμα και να μπω στην ουσία του θέματος.
Το τελευταίο άρθρο «Η παραχώρηση του αεροδρομίου στη Fraport» έγινε αναπαραγωγή από την ηλεκτρονική εφημερίδα hania.news.gr και η υπογραφή του σαν Συνεργάτης του Δήμου Χανίων είναι με ευθύνη της σύνταξης της ηλεκτρονικής εφημερίδας. Το άρθρο είχε αναρτηθεί  στο blogs μου και στο fb. Αυτά για αν τελικά αυτός είναι ο πραγματικός λόγος που ενόχλησε τη σύνταξη της kriti24.
Ο τίτλος του Ειδικού Συνεργάτη για μένα προσωπικά είναι ένας τίτλος τιμής από τον νυν δήμαρχο Χανίων και με συμπεριέλαβε στη Ομάδα με τους Ειδικούς Συνεργάτες του και για να απαντήσει αν κάνω ή όχι σωστά την δουλειά μου ή «αν δημιουργούνται προβλήματα» σε περιπτώσεις ασυμφωνίας, γιατί «κλονίζεται η εμπιστοσύνη των πολιτών» μόνος αρμόδιος είναι αυτός σαν προϊστάμενος μου. Πάντως στη συμφωνία συνεργασίας που έχω υπογράψει πουθενά δεν προβλέπεται ότι δεν «δημοσιοποιώ» τις απόψεις μου είτε αυτές είναι πολιτικές είτε αφορούν εξειδικευμένα τοπικά προβλήματα
Κατ’ αρχήν ο ρόλος του ειδικού συνεργάτη είναι συμβουλευτικός και δεν υποκαθιστά τα θεσμικά όργανα ενός Δήμου που είναι ο Δήμαρχος, οι Αντιδήμαρχοι και το Δημοτικό Συμβούλιο. Οι αναθέσεις των θεμάτων στους συμβούλους γίνονται από τον ίδιο το δήμαρχο. Το πρόβλημα του αεροδρομίου μπορεί να αποτελεί μείζον θέμα για την Τοπική Ανάπτυξη, όμως την ευθύνη της διαχείρισης του έχει η κεντρική κυβέρνηση και όχι ο Δήμος. Κατ’ επέκταση είναι θέμα κεντρικό και έχει σχέση με τις κυβερνητικές πολιτικές  σε περίοδο κρίσης και μνημονίων. Ο χειρισμός θεμάτων με την κυβέρνηση αποτελεί αντικείμενο του Δημάρχου και του εκάστοτε Δημοτικού Συμβουλίου και όχι οι απόψεις που μπορεί να εκφράζει κάποιος Ειδικός Συνεργάτης σαν ενεργός πολίτης, για να αναδεικνύεται σε «κεντρικό θέμα» από ένα τοπικό ΜΜΕ.  
Πουθενά σε χώρες που λειτουργούν οι θεσμοί οι απόψεις ειδικών δεν θεωρούνται πρόβλημα. Αντίθετα είναι οξυγόνο στη δημοκρατία οι τεκμηριωμένες τεχνικά απόψεις και ο διάλογος. Και όχι γενικά και αόριστα «δημοκρατία έχουμε ο καθένας μπορεί να λέει την άποψη του». Ο καθένας που διατυπώνει μια άποψη έχει και την ευθύνη της στοιχειώδους τεκμηρίωσης της. Πολύ περισσότερο αυτή που ασκούν το λειτούργημα της αντικειμενικής ενημέρωσης που είναι οι δημοσιογράφοι. Οι πληροφορίες πρέπει να  διασταυρώνοντα και ερευνούνται πριν την ερμηνεία τους  όχι με βάση τις επιθυμίες και «τα πιστεύω» αλλά με βάση την αντικειμενική τεκμηρίωση, τα επιχειρήματα και τη γνώση  της συγκυρίας και της λειτουργίας των θεσμών.  Δεν μπορεί να μην γνωρίζουμε τι είναι προσφυγή  ή ποιος ο ρόλος της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η χώρα αναφορικά με την συμφωνία με τους δανειστές για τις ιδιωτικοποιήσεις που αποτελούν το αντίμετρο στα βάρη των  δημοσιονομικών πολιτικών. Η κατάργηση μιας συμφωνίας όπως αυτή με την fraport που μάλιστα έχει ολοκληρωθεί και τα ποσά που θα εισπραχθούν έχουν εγγραφεί στο κρατικό προϋπολογισμό, αν ακυρωθεί θα πρέπει να εξευρεθούν οι πόροι από επί πλέον δημοσιονομικά μέτρα που δεν μπορεί να είναι άλλα εκτός νέους φόρους και περικοπή συντάξεων .
Μου κάνει εντύπωση ότι η σύνταξη σε σχόλιο της 13/3/2017 με τίτλο «Ο Α. Σκαμνάκης και ο Μ. Αρτεμάκης σχολιάζουν την άποψη του kriti24.gr για αεροδρόμιο Χανίων» θεωρεί την παρέμβαση μου «πολύ ενδιαφέρουσες επισημάνσεις» που ουσιαστικά ήταν «να διαφυλάξουμε το δημοκρατικό διάλογο και τις διαφορετικές απόψεις σε θέματα μείζονος σημασίας για την τοπική ανάπτυξη». καθώς και τα τρία βασικά ερωτήματα που κατά την γνώμη μου θα πρέπει να απαντηθούν στο δημόσιο διάλογο. Πράγμα που κάνει στη συνεχεία το άρθρο «Η παραχώρηση του αεροδρομίου στη fraport».
Το μόνο σχόλιο της σύνταξης στη δημοσίευση είναι ο τίτλος «Ειδικός Σύμβουλος του Δημάρχου Χανίων τάσσεται δημόσια υπέρ της Γερμανικής fraport» και «εάν σε ένα τόσο σοβαρό θέμα ο Δήμαρχος και ο Σύμβουλος του διαφωνεί και εκφράζει δημόσια διαμετρικά αντίθετες απόψεις, πως οι πολίτες θα πιστέψουν ότι μπορούν να συμφωνούν και να συνεργάζονται πάνω σε άλλα σημαντικά θέματα που αφορούν την τοπική ανάπτυξη;».
Θεωρώ ότι το πραγματικό κίνητρο της αντίδρασης της σύνταξης ήταν το αποτέλεσμα αμφισβήτησης  της θέσης της όπως εκφράζεται στο «Εκχώρηση αεροδρομίου Χανίων – Υπάρχει και αντίθετη άποψη» και σε συνέχεια «Η θέση του Kriti24.gr είναι καθαρά υπέρ της μη εκχώρησης του αεροδρομίου Χανίων στη Γερμανική εταιρεία». Όμως δεν κάνει το κόπο να μπει στη ουσία των θεμάτων που αναφέρονται στο άρθρο με βασικό τις fake news «κατασκευασμένες ή ψευδείς ειδήσεις», όπως ότι η εξέταση της προσφυγής που άφησαν να διαρρεύσει  τα τοπικά ΜΜΕ σήμαινε και μπλοκάρισμα των διαδικασιών μεταφοράς και μεταβίβασης του αεροδρομίου στη fraport, γεγονός που ήρθε να διαψεύσει η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 17/3/2017.
Δεν θα επαναλάβω τα σημεία του, στα οποία ως όφειλε η σύνταξη, αντί να προσφύγει σε φανταστικά σενάρια  και στη κινδυνολογία «περί κρίσης της εμπιστοσύνης των πολιτών από την σχέση Ειδικού Συνεργάτη - Δημάρχου» θα έπρεπε να απαντήσει με επιχειρήματα.
 Η θέση μου είναι να στηρίζουμε τις κερδοφόρες και αποτελεσματικές δημόσιες επιχειρήσεις. Όμως η πραγματικότητα είναι πολύ σκληρή σε σχέση με την σημερινή συγκυρία. Ας αναλογιστούμε μόνο την «Ανακοίνωση – Καταγγελία  17/03/2017» της ΟΣΥΠΑ ενάντια στο Υπουργεία Υποδομών του κ. Σπίρτζη η οποία κάνει λόγο «για οικονομικό στραγγαλισμό που έχει υποβάλλει στην ΥΠΑ, έχοντας μπλοκάρει τη λειτουργία της, σε σχέση με την λειτουργία των αεροδρομίων» που την καθιστά ανέφικτή μπροστά μάλιστα στη νέα τουριστική περίοδο, απειλώντας με απεργιακές κινητοποιήσεις μέσα στο Πάσχα.   Θέλω να πιστεύω ότι η βαθιά κρίση και η χρεοκοπία του δημόσιου τομέα που μετατράπηκε σε γενικευμένη κρίση της οικονομίας και κοινωνίας μας θα πρέπει όλους μας να μας κάνει περισσότερο σοφούς. Τα προβλήματα λειτουργίας του αεροδρομίου Χανίων ως προς την εξυπηρέτηση και την λειτουργία του είναι  πολλά και η διαχείριση του από την ΥΠΑ δεν ενέπνεε καμιά εμπιστοσύνη ότι θα μπορούσε να διαχειριστεί σοβαρά και αποτελεσματικά τη δυναμική της ανάπτυξης του, σε αφίξεις/αναχωρίσεις επισκεπτών για τα επόμενα χρόνια. Μετά μάλιστα την χρεοκοπία του ελληνικού κράτους. Η πρόβλεψη της μελέτης της fraport για το αεροδρόμιο Χανίων όπως έχει δημοσιευτεί σε φύλλο της Οικονομικής  Καθημερινής  θα φτάσει τα 6 εκ. επισκέπτες, τα επόμενα χρόνια.  
Θυμίζω ότι με βάση Οδηγία της Ε.Ε. τα αεροδρόμια που ξεπερνούν, τα 3 εκ. επισκέπτες ετήσια πρέπει η λειτουργία τους να είναι αυτοχρηματοδοτούμενη και απαγορεύει κάθε είδους κρατικές ενισχύσεις και χρηματοδότηση τους. Η εμπειρία από τις ιδιωτικοποιήσεις έχει αναδείξει σαν καλή πρακτική ακόμα και στη περίπτωση της συμμετοχής φορέων όπως της Περιφέρειας, Επιμελητηρίων, Δήμων, σαν αναγκαία προϋπόθεση την ύπαρξη management από εξειδικευμένο φορέα. Όσο μεγαλύτερη είναι η αναγνωσιμότητα του  σε διεθνές επίπεδο τόσο σημαντικότερη μπορεί να είναι η σημασία της συμμετοχής του σε επιχειρηματικά σχήματα. Αυτό σημαίνει κάτι που λέμε στη κοινή γλώσσα αυτονόητο και όχι εξυπηρέτηση γερμανικών συμφερόντων πράγμα που ζήσαμε έντονα στη περίοδο της κρίσης με την επιστροφή στα «σκοτεινά χρόνια» της Ευρώπης,  στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο με τους «Γερμανούς κατακτητές».. Αν αναλογιστούμε ότι έχουν περάσει 70 και πλέον χρόνια και η Ευρώπη είναι τελείως διαφορετική. Δυστυχώς ζούμε σε μια κρίσιμη περίοδο τόσο για την χώρα μας όσο και για την Ευρώπη. Οι Εθνικισμοί αναβιώνουν και ο λαϊκισμός οδηγεί με την εθνικοπατριωτική ρητορική του με τις εύκολες και ανώδυνες λύσεις του σε θέματα ανταγωνισμού και αποδοτικότητας της οικονομίας και δημόσιων επιχειρήσεων στη ξενοφοβία και την απόρριψη των ξένων επενδύσεων. Στην ουσία ο αγώνας που γίνεται είναι η διατήρηση των κεκτημένων από κατηγορίες εργαζομένων του δημόσιου τομέα και η διατήρηση του πελατειακού συστήματος και την διαπλοκή του με ιδιωτικά συμφέροντα. Η χώρα δεν κινδυνεύει από τις ξένες επενδύσεις και την ξενοκρατία όπως υποστηρίζει και ο Γ. Δερτιλής στο μνημειώδη έργο του «Η Ιστορία του Ελληνικού Έθνους 1830 – 1920» αλλά από το πελατειακό σύστημα, και τις ομάδες οργανωμένων συμφερόντων. Τα οργανωμένα συμφέροντα των εργαζομένων στη ΥΠΑ δεν μπορεί να κρατούν καθηλωμένη τη ανάπτυξη των αεροδρομίων μας αν θέλουμε πραγματικά   αεροδρόμια λειτουργικά και σύγχρονα, σε μια χώρα νησιωτική με σημαντική τουριστική βιομηχανία. Η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια που έχει γίνει πάλι το κυρίαρχο θέμα την τελευταία περίοδο για την οικονομία μας δεν αντέχει να επιβαρυνθεί και με μια κρίση της Τουριστικής μας βιομηχανίας που είναι αυτή που άντεξε μέσα στη κρίση και κράτησε αλλά και συνεχίζει να στηρίζει μαζί με τις εξαγωγές όρθια την πραγματική οικονομία της χώρας. Ας φανταστούμε μόνο τι πιθανές επιπτώσεις μπορεί να έχει η αποτυχία αποκρατικοποίησης των 14 αεροδρομίων και την μη λειτουργία τους εξ αιτίας έλλειψης χρηματοδότησης όπως καταγγέλλει η ίδια η ΟΣΥΠΑ.  

Αρτεμάκης Μιχαλης
artemakism@ameksa.gr